Sáng ngày 03/10/2020 trường mầm non Sao Mai tổ chức Hội nghi công chức, viên chức năm học 2020-2021. Tham dự Hội nghi có các đồng chí trong Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh cùng toàn thể cán bộ, giáo viên , công nhận viên trong nhà trường

Mở đầu chương trình là phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Hội nghị cũng đã bầu ra Ban thư ký và Đoàn Chủ tịch

Hội nghị đã được nghe các báo cáo của đồng chí Hồ Thu Sương - Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Đào Thị Dung - Phó hiệu trưởng nhà trường thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021

Đồng chí Ngọc - kế toán nhà trường lên thông qua báo cáo thu - chi tài chính 

Đồng chí Nguyễn Thị Lan Nhi lên thông qua báo cáo của Ban thanh tra nhân dân năm học 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021

Hội nghị cũng đã thảo luận xây dựng báo cáo.Đồng chí Hồ Thu Sương- Hiệu trưởng nhà trường trả lời ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức

Hội nghị thông qua các chỉ tiêu và biểu quyết chỉ tiêu thi đua năm học

Thư ký thông qua Nghị quyết Hội nghị

Sau những giờ làm việc nghiêm túc, Hội nghị công chức viên chức năm học 2020-2021 của trường mầm non Sao Mai đã diễn ra thành công tốt đẹp.